cm 35,5 x 65,5 acrilico/tela 2013

cm 35,5 x 65,5 acrilico/tela 2013

oil pastel on paper, 2011

pen and pencil on paper, 2011
pencil on paper, 2011